Application for Ibnu Haitham Scholarship

Borang Biasiswa Ibnu Haitham

Biasiswa Ibnu Haitham adalah biasiswa tajaan sepenuhnya daripada dana agihan Tabung Amanah Zakat MMU, khusus kepada pelajar cemerlang dan daripada golongan Asnaf Fakir dan Miskin sahaja untuk mendapat pendidikan terbaik di Universiti Multimedia (MMU), salah sebuah universiti terkemuka di Malaysia.

Syarat kelayakan untuk memohon biasiswa ibnu haitham​

i. Terbuka kepada pemohon beragama Islam daripada keluarga berpendapatan B40 dan memenuhi kriteria Asnaf Fakir & Miskin yang ditetapkan oleh Lembaga Zakat Selangor

ii. Kelayakan Akademik:
– SPM: Minimum 4A
– STPM/Asasi/Diploma: PNGK ≥ 3.00

iii. Sila sertakan surat tawaran program pengajian di MMU

Pendapatan seisi rumah merujuk kepada jumlah gaji kasar* atau pendapatan Ibubapa / Penjaga (TERMASUK HASIL TANAH / RUMAH SEWA / PENCEN / BANTUAN / DAN LAIN-LAIN JIKA ADA) *Gaji kasar merujuk kepada jumlah gaji yang diterima setiap bulan termasuk elaun tetap (tidak termasuk Overtime) sebelum ditolak dengan potongan
Saya atau salah seorang ahli keluarga disahkan cacat/orang kelainan upayajika ya, sila nyatakan nama ahli keluarga & kategori ketidakupayaan.
Saya mempunyai ahli keluarga yang disahkan menghidap penyakit kronikjika ya, sila nyatakan nama ahli keluarga & penyakit.
Saya mempunyai ahli keluarga yang mendapat bantuan kewangan daripada agensi kerajaan atau swasta jika ya, sila nyatakan bantuan kewangan tersebut.
Saya memerlukan rawatan perubatan sepanjang tempoh pengajianjika ya, sila nyatakan penyakit anda.
Kejuruteraan / Teknologi Maklumat / Multimedia Kreatif / Pengurusan / Perakaunan / Perniagaan / Undang -Undang / Perfileman / Komunkasi Strategik
Sila lampirkan semua dokumen yang diperlukan seperti berikut:
AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI
Saya membenarkan pihak yayasan universiti multimedia (yum) menggunakan maklumat yang terkandung dalam borang ini untuk permohonan biasiswa ibnu haitham sejajar dengan akta perlindungan data peribadi 2010.